logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

3 януари 2007 г.

Съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 9, ал. 2 от Закона за банките подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на господин Атанасиос Дионисиос Петропулос в качеството му на член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на “Банка Пиреос България” АД, гр. София.