logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 януари 2007 г.

Днес, 18 януари 2007 г., Румен Иванов Симеонов бе определен от Управителния съвет на Българската народна банка за заместник-председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Решението е на основание чл. 9, ал. 2 от Закона за гарантиране на влоговете в банките, чл. 8, т. 40 от Правилника за дейността на УС на БНБ и във връзка с изтичане на мандата на заместник-председателя на ФГВБ.

Румен Симеонов е директор на дирекция “Надзорна политика и методология” в управление “Банков надзор” на БНБ. Той е досегашен заместник-председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. С настоящото решение на УС на БНБ той е преизбран за нов четиригодишен мандат, считано от 2 февруари 2007 г.