logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

25 януари 2007 г.

Българската народна банка бе удостоена със специалната награда “Успешен комплексен проект на 2006 г.” за въвеждането на международния стандарт на банковите сметки IBAN. Наградата бе част от конкурса “ИТ проект – 2006 г.” на в-к Computerworld, в който взеха участие над 30 проекта. Призът бе връчен на подуправителя на БНБ г-н Димитър Костов по време на официалното обявяване на резултатите от конкурса на 24 януари 2007 г.

Проектът IBAN бе втората мащабна промяна в банковата сфера у нас след внедряването на Системата за брутен сетълмент в реално време RINGS през 2003 г. Чрез тези проекти бе постигната цялостна реформа на платежните процеси в България.

От 5 юни 2006 г. новият международен стандарт на банковите сметки бе успешно въведен, с което се извърши промяна на номерата на клиентските сметки у нас. С въвеждането на стандарта IBAN стана възможно юридическите и физическите лица да извършват парични преводи у нас и в чужбина от сметки, разпознаваеми от всички международни финансови институции. По този начин бе постигната висока ефективност и сигурност на платежните процеси в България и бе осъществена една от необходимите стъпки за бъдещото им интегриране в Единната европейска платежна зона SEPA.

За реализирането на проекта от основно значение беше съвместната работа и положените усилия от всички търговски банки, АТБ, „Банксервиз” АД и „Борика” АД, както и активната подкрепа от страна на Министерството на финансите , НОИ и НАП.