logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 януари 2007 г.

Днес изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски посети Българската народна банка по покана на управителя на БНБ Иван Искров. Целта на посещението бе г-н Коралски да се увери в спазването на изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания в сградата на централната банка. На срещата бяха обсъдени възможностите за разширяване на достъпа на хората с увреждания и подобряване на обслужването им в сградата на БНБ.