logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

19 март 2007 г.

Съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 11, ал. 2 от Закона за кредитните институции подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Борислава Стоянова Жерева-Наймушина, г-н Чавдар Петров Рисин и г-н Пламен Николов Гонков в качеството им на Управители на “Ситибанк Н.А – клон София”.