logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 април 2007 г.

Днес, в съответствие с чл. 1, ал. 2 и чл. 51 от Закона за БНБ, управителят на БНБ внесе в Народното събрание Годишния отчет на БНБ за 2006 година. В съответствие със ЗБНБ Българската народна банка извърши и превод към Министерството на финансите в полза на държавния бюджет в размер на 170 630 812.42 лв., който представлява остатък от годишното превишение на приходите над разходите на банката за 2006 година.