logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 април 2007 г.

Днес управителят на БНБ Иван Искров е на официално посещение в Австрийската централна банка. Програмата му включва работни срещи с Клаус Либшер, управител на Австрийската национална банка, членове на управителния съвет и директори на банката. По време на посещението, управителят на БНБ Иван Искров изнесе и лекция на тема “Последствия от членството на България в ЕС – икономическо развитие през последните години и предизвикателства за бъдещето”, на която присъстваха висши представители на най-големите австрийски банки и компании, както и на Австрийското министерство на финансите, Австрийската комисия за финансов надзор и Виенската фондова борса.

Лекция на г-н Искров