logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

4 май 2007 г.

В рамките на седмата среща на Балканския форум на асоциациите на банките, която се проведе на 4 май 2007 г., се състоя среща на управителя на БНБ г-н Иван Искров с председателите и главните секретари на асоциациите на банките на Албания, Босна и Херцеговина, Кипър, Гърция, Черна гора, Словения, Румъния, Сърбия и Турция.

Управителят на БНБ запозна гостите с развитието на банковата система в България. Особен интерес за ръководителите на асоциациите на банките от Балканския регион предизвика успешната политика за подържане на макроикономическа стабилност, фискална дисциплина и устойчиво висок икономически растеж, както и опитът на БНБ в прилагането на мерки за ограничаването на кредитния растеж и плановете на България за присъединяване към Еврозоната.