logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 май 2007 г.

На основание чл.31, във връзка с чл.28, ал.1 от Закона за кредитните институции и чл.18 от Наредба № 2 на БНБ подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на „Райфайзен Интернешънъл Банк – Холдинг” АГ, Виена, Република Австрия, да придобие всички акции от увеличението на капитала на „Райфайзенбанк (България)” ЕАД от 94 932 152 на 173 165 352 лева и в резултат на това да запази прякото си квалифицирано акционерно участие в размер на 100% от увеличения капитал на банката.