logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

4 юни 2007 г.

На основание чл.31, във връзка с чл.28, ал.1 от Закона за кредитните институции и чл.18 от Наредба № 2 на БНБ подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на българската държава, представлявана от министъра на финансите, да придобие всички акции от увеличението на капитала на „Насърчителна банка” АД от 29 573 500 на 39 573 500 лева и в резултат на това да запази прякото си квалифицирано акционерно участие в банката.