logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

3 юли 2007 г.

<br>

Съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 11, ал. 2 от Закона за кредитните институции подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-н Румен Симеонов издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Георги Панков Христов и на г-н Юли Тодоров Попов в качеството им на членове на Управителния съвет и прокуристи на “Корпоративна търговска банка” АД.