logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 юли 2007 г.

<br>

На 19 юли 2007 г. Управителният съвет на БНБ прие "Основни принципи на лицензионната политика на БНБ”. Тяхната основна цел е ясно определяне на критериите за преценка на заявителите, желаещи да получат банков лиценз. Документът е изготвен на базата на досега провежданата от Българската народна банка предпазлива и консервативна политика по лицензирането на банки. Отчетени са също така и основните предизвикателства пред финансовата система на България като пълноправен член на Европейския съюз. Взета е предвид и голямата важност, която качествената преценка за допускането на нови участници в банковото посредничество има върху финансовата стабилност на банковата система и на страната като цяло.

Пълен текст на документа

УС на БНБ освободи г-н Румен Симеонов като представител на БНБ в Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките и негов заместник-председател поради встъпването му в длъжност на подуправител на БНБ и съгласно чл. 12, ал. 5 от Закона за Българската народна банка УС на БНБ определи г-жа Нели Кордовска за представител на БНБ в УС на Фонда като негов заместник-председател.