logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

12 септември 2007 г.

Управителят на Българската народна банка Иван Искров се срещна с делегация на Комисията по икономически и парични въпроси към Европейския парламент, водена от нейния председател г-жа Первенше Берес. В рамките на разговора бе обсъдено текущото развитие и перспективите пред българската икономика. По време на срещата бяха дискутирани въпроси, свързани с развитието на банковата система, кредита, платежния баланс и пазара на труда. В допълнение, управителят на БНБ запозна депутатите от Комисията по икономически и парични въпроси към Европейския парламент с напредъка на България по отношение на изпълнението на маастрихтските критерии и готовността на страната ни да изпълни задължението, поето с договора за членство в ЕС – да въведе единната валута.