logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

19 ноември 2007 г.

Съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл.11, ал.2 от Закона за кредитните институции подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-н Румен Симеонов издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Сезгин Баяр в качеството му на управител на “Те Дже Зираат Банкасъ – клон София”.