logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 ноември 2007 г.

Днес в съответствие с член 1, алинея 2 и член 50 от Закона за Българската народна банка в Народното събрание на Република България бе представен Отчетът на БНБ за първото шестмесечие на 2007 г. и Бюджетът на БНБ за 2008 година.

Отчетът е приет от УС на БНБ на 8 ноември 2007 г. и е публикуван на интернет страницата на банката, раздел „Публикации”, „Периодични публикации”, „Отчети на БНБ”, „Полугодишни отчети”, Отчет на БНБ януари-юни 2007 година.

Бюджетът на БНБ за 2008 г. е приет от УС на БНБ на 8 ноември 2007 г. и е публикуван на интернет страницата на банката, раздел „За нас”, Бюджет на БНБ за 2008 година.