logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

11 декември 2007 г.

В Националния център за анализ (НЦА) на БНБ е регистриран нов тип неистинска банкнота от купюр 20 лева, емисия 1999 г. на БНБ.

Този тип неистинска банкнота е с ниско качество и са имитирани някои от основните защитни елементи, които се проверяват най-вече от гражданите, като: холограмна лента, воден знак, осигурителна нишка. Няма имитация на релефния печат.

Метод на проверка за разпознаване на този тип неистински банкноти:

1. При пипане с пръсти на ръцете лесно се установява хартия, различна от оригиналната банкнотна хартия. Тя е гладка на пипане, липсва релеф в печата при надписа „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” и портрета на Стефан Стамболов.

2. При накланяне на неистинската банкнота липсват оптическите ефекти в холограмната лента. Числото “20” не пулсира и не прелива в различни цветове.

3. При поставяне на банкнотата срещу светлинен източник се наблюдава лоша имитация на полутоновия портрет във водния знак.

В случай на съмнение относно истинността на банкнота се обърнете към БНБ или към най-близката търговска банка, където ще проверят банкнотата.

Ако вече сте получили неистинска банкнота, предайте я в най-близкото поделение на МВР, където ще Ви издадат документ за предаването й.

Подробно описание как да проверим истинността на притежаваните банкноти може да намерите в интернет страницата на БНБ в брошурата „Как да проверим парите си”.