logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 декември 2007 г.

От днес, 13 декември 2007 г., Българската народна банка започва да публикува на български език документи на Европейската централна банка, в които наименованието на единната европейска валута се изписва „евро”.

В съответствие със своята комуникационна политика досега БНБ публикуваше документи на ЕЦБ единствено на английски език, тъй като не бе склонна да разпространява документи, в които не е спазено правилното изписване на наименованието на еврото на родния ни език.

Въпросът за правилното изписване на наименованието на единната европейска валута на български език окончателно се реши днес с подписването от държавните и правителствените ръководители на държавите – членки на Европейския съюз, на Договора за функционирането на Европейския съюз. Поради това Българската народна банка започва да публикува и разпространява и на български език чрез своята интернет страница Месечния бюлетин на ЕЦБ .

Превежданият от БНБ и публикуван на тримесечна база бюлетин съдържа информация за политиката на Европейската централна банка и Европейската система на централни банки, основните икономически показатели за икономическото и финансовото развитие на държавите членки на ЕС, включително еврозоната, сферата на публичните финанси, обменните курсове, платежния баланс, макроикономически прогнози на експерти от Евросистемата и еврозоната и други финансови и стопански въпроси.

Освен месечния бюлетин БНБ ще публикува на български език също Конвергентния доклад и Годишния доклад на ЕЦБ, обща документация за инструментите и процедурите на паричната политика на евросистемата, както и други документи и публикации на ЕЦБ в съответствие с комуникационната политика на ЕСЦБ.