logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

11 март 2008 г.

Съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 11, ал. 2 от Закона за кредитните институции подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”, г-н Румен Симеонов издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Маргарита Добрева Петрова – Кариди в качеството й на изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Банка Пиреос България” АД и на г-н Василиос Димитриос Кутенакис, г-н Георгиос Атанасиос Провопулос и г-н Йоанис Триандафилос Делис в качеството им на членове на Съвета на директорите на „Банка Пиреос България” АД.