logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

10 април 2008 г.

БНБ публикува обобщени статистически данни за операциите на

платежните системи и за издадените банкови платежни карти и операциите с тях

Днес Българската народна банка публикува за първи път обобщени статистически данни за операциите на платежните системи БИСЕРА, БОРИКА и СБСРВ за второто шестмесечие на 2006 и първото шестмесечие на 2007, както и статистически данни за издадените банкови платежни карти и операциите с тях. БНБ започна събирането на тези данни през октомври 2006 година.

Публикуването на обобщените статистически данни се очаква да даде възможност на банките да оценят своя пазарен дял по отношение на предоставяните от тях услуги по парични преводи, издаване на банкови платежни карти и извършване чрез тях на плащания и други операции.