logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29 април 2008 г.

Днес, в съответствие с чл. 1, ал. 2 и чл. 51 от Закона за БНБ, управителят на БНБ внесе в Народното събрание Годишния отчет на БНБ за 2007 година. В съответствие със ЗБНБ Българската народна банка извърши и превод към Министерството на финансите в полза на държавния бюджет в размер на 250 633 712.07 лв., който представлява остатък от годишното превишение на приходите над разходите на банката за 2007 година. Годишният отчет на БНБ за 2007 година може да намерите на интернет страницата на БНБ.