logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 май 2008 г.

На свое заседание на 08.05.2008 г. Управителният съвет на БНБ разгледа заявлението на „Финансиа банк” АД (в процес на учредяване) за получаване на лиценз за извършване на банкова дейност, с учредители „Алфа Финанс Холдинг” АД, гр. София (70% от капитала) и „Грамърси Файненшъл Груп” ЛЛС, гр. Уилмингтън, Делауеър, САЩ (30% от капитала). Като взе предвид, че от представените първоначално и допълнително информация и документи не са покрити изцяло изискванията на чл.13, ал.2, т.9 и чл.14, ал.3, т.4, т.5 и т.14 от Закона за кредитните институции, УС на БНБ реши да не удовлетвори искането за издаване на лиценз за банкова дейност на „Финансиа банк” АД (в процес на учредяване).

Във връзка с предприетите от учредителите действия за подобряване качеството на проекта, най-вече от гледна точка намерението за включване като учредител с мажоритарен акционерен дял на голяма банка, лицензирана в страна – членка на ЕС, с натрупан богат опит в приоритетните за бъдещата банка направления на дейност, Българската народна банка изразява готовност да разгледа ново заявление, при спазване на приложимите за това процедури и в съответствие с насоките, залегнали в приетите от Управителния съвет „Основни принципи на лицензионната политика на БНБ”.