logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

12 май 2008 г.

Утре, 13 май 2008 г., от 13.00 ч. ще се състои тържественото откриване на компютърна зала на специалност „Европеистика” на СУ „Св. Климент Охридски”, дарена на студентите от Българската народна банка. На събитието ще присъстват управителят на БНБ Иван Искров, ректорът на СУ „Св. Климент Охридски” проф. Иван Илчев и деканът на Философския факултет доц. Александър Димчев.