logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

23 май 2008 г.

На 19 май 2008 г. изтече тримесечният срок, определен в §11 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи, в който дружествата, извършващи дейност по налични парични преводи, следва да подадат до БНБ заявление за издаване на лиценз за тази дейност.

Дружествата, подали заявление до БНБ за издаване на лиценз в законово определения срок, са следните:

1. „МъниГрам Пеймънт Системс България” ЕООД, дъщерно дружество на MoneyGram Payment systems, Inc., САЩ;

2. „Койнстар Мани Трансфър (България)” ЕООД, дъщерно дружество на Coinstar Money Transfer, Великобритания;

3. „Мастер Енвиос България” ЕООД, дъщерно дружество на Master Envios Unidos SA, Испания;

4. XPRESSMONEY Services Limited, Великобритания;

5. Money Exchange SA, Испания;

6. „Юнистрим Банк”, Русия;

7. „Банксервиз” АД;

8. „Фактор И.Н.” АД;

9. „Чейндж-Център България” ЕООД;

10. „Кеш експрес сървис” ЕООД;

11. „Фиксус” ООД.

WESTERN Union Co., САЩ уведоми БНБ, че ще извършва дейност по налични парични преводи на територията на страната чрез Western Union International Bank GmbH, Австрия.

Дружествата, които не са подали заявление в този срок, както и техните агенти, нямат право да извършват дейност по налични парични преводи. Дружествата, които получат отказ за издаване на лиценз, ще трябва да прекратят дейността си.