logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 юни 2008 г.

Днес, 5 юни 2008 г., на свое редовно заседание Управителният съвет на Българската народна банка одобри Отчет за изпълнението на бюджета за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2007 г., представен от Управителния съвет на ФГВБ. Бюджетът е в размер на 1 497 000 лева, като изпълнението му към 31 декември 2007 г. е в размер на 1 418 468.62 лева.Прикачени файлове

Отчет за изпълнението на бюджета за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2007 г. Изтегли PDF (92 KB)