logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

6 юни 2008 г.

От 6 до 8 юни 2008 г. управителят на БНБ г-н Иван Искров и подуправителят г-н Димитър Костов участват в среща на държавите от холандската група в Международния валутен фонд и Световната банка, която се провежда в Амстердам.

Днес управителят на БНБ г-н Искров проведе двустранна среща с управляващия директор на МВФ г-н Доминик Строс-Кан. Управляващият директор на МВФ е дал висока оценка за стабилността на българската икономика и финансовата система и е подчертал важността страната ни да продължи разумната си фискална политика.

В следващите два дни г-н Доминик Строс-Кан ще представи виждането на МВФ за състоянието на световната икономика и приоритетите в политиката на ръководената от него институция.

Участниците в срещата ще дискутират и въпроси, свързани с изводите от кредитната криза на международните финансови пазари, глобалното движение на капитали и последствията за националните икономики, както и стратегията на Световната банка за подпомагане на развиващите се икономики.