logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 юни 2008 г.

Днес по инициатива на БНБ се състоя среща на 13 български членове на Европейския парламент и управителя и подуправителите на централната банка. Инициативата е свързана с факта, че значителна част от дейността на ЕП е насочена към финансовия сектор и финансово-икономическата политика. Бързото сближаване на финансовите пазари и разширяването на трансграничните финансови услуги поставят предизвикателства пред институциите, поради което взаимната информираност между българските институции с правомощия в тази област и членовете на ЕП би подпомогнала ефективната им дейност с цел пълноценно участие на страната в ЕС.

На срещата бяха обсъдени също така актуални въпроси в областта на Икономическия и паричен съюз, както и предстоящи промени в европейските регулации и позициите на БНБ и страната в областите на вътрешния пазар на финансови услуги, надзорът на финансовия сектор, защитата на потребителите на финансови услуги и платежните услуги.

Участниците в срещата изразиха задоволство от откровения и ефективен диалог и заявиха желанието си за разширяване на сътрудничеството и взаимната информираност.