logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 юли 2008 г.

Днес по покана на управителя на Българската народна банка Иван Искров в сградата на БНБ се проведе 125-ото заседание на Съвета по европейски въпроси (СЕВ).

Съветът по европейски въпроси е орган към Министерския съвет на Република България, в който се кооординират, обсъждат и одобряват рамковите позиции на страната ни по различните въпроси, предмет на дискусия в работните органи към Европейския съвет и Европейската комисия. Негов председател е министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова. СЕВ по принцип заседава в Министерския съвет, но днес домакин на срещата бе БНБ, която е негов член и съосновател.

На днешното 125-о заседание на СЕВ Българска народна банка представи пред съвета своя опит в създаването на ефективна организация на работата при участието на нейни представители в работни структури към европейските институции. На срещата бяха обсъдени и други въпроси от взаимен интерес.