logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

21 октомври 2008 г.

На своето редовно заседание, проведено на 21 октомври 2008, Управителният съвет на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 на БНБ за задължителните минимални резерви, които търговските банки поддържат при централната банка. Според промените за резервни активи на търговските банки вече ще се признават 50% от касовите им наличности. Улеснява се и достъпът на търговските банки до резервите им в БНБ.

С приетите изменения се ограничават колебанията на междубанковия паричен пазар и се стимулира активността на банките на кредитния пазар.

На същото заседание Управителният съвет взе решение след конкурс да бъдат отпуснати 5 стипендии за студенти и докторанти, всяка от които за период от 10 месеца. Стойността на стипендиите за студентите-бакалаври е в размер на 300 лв. месечно, за студентите-магистри – 500 лв. месечно и за докторантите – 700 лв. месечно. Стипендиите се учредяват по повод 130-годишнината от създаването на Българската народна банка, която се навършва през 2009 г.