logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

31 октомври 2008 г.

Днес управителят на БНБ г-н Иван Искров връчи лицензии за извършване на налични парични преводи на територията на Република България на следните дружества:

1. „МаниГрам Пеймънт Систeмс България” ЕООД;

2. „Койнстар Мъни Трансфър (България)” ЕООД;

3. „Мастер Енвиос България” ЕООД;

4. „Банксервиз” АД;

5. „Чейндж-Център България” ЕООД;

6. „М Секюрд” ООД.

Услугите на Western Union ще бъдат предоставяни чрез агенти на Western Union International Bank GmbH (WUIB), която ще извършва дистанционно дейността по налични парични преводи на територията на Република България на основание на лиценз от Австрийската комисия за надзор на финансовите пазари (Osterreichische Finanzmarktaufsicht /FMA/). БНБ бе уведомена за това от Австрийската комисия за надзор на финансовите пазари.

Българската народна банка издава за първи път лицензии за извършване на налични парични преводи съгласно изискванията на Закона за изменение и допълнение на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи (обн. ДВ. бр. 16 от 15 февруари 2008 г.). Дейност по налични парични преводи може да извършват само банки и дружествата, притежаващи издаден от БНБ лиценз за извършване на дейност по налични парични преводи, както и техните агенти по смисъла на ЗППЕПИПС.