logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 ноември 2008 г.

На 12 и 13 ноември в София се проведе конференция на тема „Съвременни способи за превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма", организирана от Европейската комисия и БНБ. На конференцията участваха експерти от TAIEX – комисия към генерална дирекция „Разширяване” в ЕК, които представиха нови аспекти в превенцията на банките срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансовите измами. Експертите от БНБ и TAIEX запознаха участниците, сред които бяха и представители на търговските банки в страната, с резултати от извършвани проучвания по проблемни въпроси и актуални насоки в областта на превенцията срещу финансови измами в банковия сектор.