logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 ноември 2008 г.

Българската народна банка – партньор на ЕЦБ по
програма за техническо сътрудничество с централната банка на Eгипет

Днес, 26 ноември 2008 г., в Кайро, Египет бе подписан Меморандум за разбирателство между Европейската централна банка в партньорство с централните банки на България, Чехия, Германия, Гърция, Франция, Италия и Румъния от една страна, и централната банка на Египет, от друга, за техническо сътрудничество в областта на банковия надзор.

Програмата е тригодишна и ще започне на 1 януари 2009 година. Основната цел е постепенно укрепване на банковия надзор в Египет и привеждането му в съответствие с принципите на Базел II.

Това е втори проект, в който Българската народна банка ще участва, като предоставя техническа помощ, освен проекта с централната банка на Република Сърбия, който стартира през септември 2008 година.