logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 ноември 2008 г.

Днес на свое редовно заседание Управителният съвет на Българската народна банка реши, считано от 1 януари 2009 г., БНБ да спре изкупуването на касите си на словашки крони във връзка с въвеждането на еврото като законно платежно средство в Република Словакия от същата дата.