logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 ноември 2008 г.

Днес в съответствие с член 1, алинея 2 и член 50 от Закона за Българската народна банка в Народното събрание на Република България бе представен Бюджетът на БНБ за 2009 година.

Бюджетът на БНБ за 2009 г. е приет от УС на БНБ на 6 ноември 2008 г. и е публикуван на интернет страницата на банката в раздел Периодчни публикации, Бюджет на БНБ за 2009 година.