logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 декември 2008 г.

На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявява, считано от 1 януари 2009 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 5.17 на сто.