logo Skip to content

Прессъобщения, 2016 г.

27.05.2016

На 25 май 2016 г. подуправителят, ръководещ управление „Банков надзор“, издаде на 4FINANCE HOLDING S.A. предварително одобрение за косвеното придобиване на 100% от акциите на вписания акционерен капитал на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД19.05.2016

Днес УС на БНБ издаде лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Изи Пеймънт Сървисиз” ЕООД (в процес на учредяване)28.04.2016

Днес управителят на БНБ внесе в Народното събрание на Република България Годишния отчет на БНБ за 2015 година28.04.2016

Днес в изпълнение на § 9 от Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници Българската народна банка стартира работата по изпълнение на стрес тест на банките в страната28.04.2016

БНБ обяви ОЛП за май 2016 г.15.04.2016

БНБ пуска в обращение медна възпоменателна монета „150 години от рождението на Пенчо Славейков“11.04.2016

Днес Управителният съвет на Българската народна банка издаде лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари на „Кредибул” ЕАД на основание чл. 77, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС)08.04.2016

Българската народна банка извърши преглед на изпълнението на Плана за реформиране и развитие на банковия надзор04.04.2016

Считано от 1 април 2016 г., за директор на дирекция „Банкова сигурност и защита на класифицираната информация“ в БНБ е назначен г-н Николай Рачев31.03.2016

БНБ обяви ОЛП за април 2016 г.31.03.2016

На проведено днес заседание Управителният съвет на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за второто тримесечие на 2016 г.31.03.2016

Управителният съвет на БНБ определи общата сума на вноската на банковата система към Фонда за преструктуриране на банки за 2016 г. в размер на 95 687 327 лв.25.03.2016

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „140 години от Априлското въстание“15.03.2016

Публикуване на указания – Писма № 2 и 3 по организацията и управлението на проекта и по осигуряването на приложимост на методологията на ЕЦБ за оценка на качеството на активите15.03.2016

Данните за капиталовата адекватност към 31 декември 2015 г. по Регламент (ЕС) № 680/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. са публикувани на интернет страницата на БНБ15.03.2016

Днес в сградата на БНБ се проведе среща на управителя г-н Димитър Радев с ръководителите на мисиите на държавите – членки на Европейския съюз, и делегацията на Европейската комисия в България08.03.2016

Днес в Българската народна банка в присъствието на членовете на Управителния съвет на банката бяха връчени удостоверения на победителите в конкурса за стипендианти на БНБ за 2016 година29.02.2016

БНБ обяви ОЛП за март 2016 г.12.02.2016

Приключване на подготвителния етап от проверката на активите на българската банкова система и публикуване на указания по организацията и управлението на проекта и по осигуряването на приложимостта на методологията на ЕЦБ за оценка на качеството на активите29.01.2016

БНБ обяви ОЛП за февруари 2016 г.25.01.2016

Днес се навършват 137 години от утвърждаването на устава на БНБ21.01.2016

Решения на Управителния съвет на БНБ от 21 януари 2016 г.