logo Skip to content

Прессъобщения, 2014 г.

31.03.2014

БНБ обяви ОЛП за април 2014 г.14.03.2014

С решение на Управителния съвет и по случай своята 135-годишнина БНБ разширява обхвата на публикуваните си годишни отчети с тези за периода 1980 – 1989 г.13.03.2014

Днес на свое заседание УС на БНБ разгледа заявлението на „Български пощи” ЕАД за издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция, подадено до БНБ по реда на чл. 10, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС)13.03.2014

Днес на свое заседание УС на БНБ прие нова Наредба № 27 за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа28.02.2014

БНБ обяви ОЛП за март 2014 г.25.02.2014

Днес в Българската народна банка в присъствието на членовете на Управителния съвет на банката бяха връчени удостоверения на победителите в конкурса за стипендианти на БНБ за 2014 година18.02.2014

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”, г-н Цветан Гунев, издаде разрешение на „Юнионбанк” ЕАД, София, да се преобразува чрез вливане в „Първа инвестиционна банка” АД, София (приемаща банка), при условията на пълно правоприемство, след което вливащата се кредитна институция да бъде прекратена без ликвидация06.02.2014

Днес председателят на Помирителната комисия за платежни спорове проф. д-р Камелия Касабова представи пред УС на БНБ годишния отчет за дейността на комисията през 2013 г.06.02.2014

Днес на свое заседание УC на БНБ разгледа заявлението на „Система за електронни плащания България / СЕП България” АД, с което дружеството уведоми БНБ за желанието си за прекратяване извършването на дейност като оператор на платежна система с окончателност на сетълмента31.01.2014

БНБ обяви ОЛП за февруари 2014 г.22.01.2014

БНБ е запозната с процеса по продажбата на Креди Агрикол България