logo Skip to content

Прессъобщения, 2015 г.

17.03.2015

Във връзка с постъпили запитвания относно списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици на банка в несъстоятелност, БНБ съобщава, че актуализираният списък е изпратен на Фонда за гарантиране на влоговете с писмо от 22 октомври 2014 г., с което централната банка е изпълнила своите задължения13.03.2015

Изявление на БНБ по повод на журналистически въпроси относно твърдения на председателя на Комисията по бюджет и финанси, направени в предаването „Тази сутрин“ на БТВ27.02.2015

БНБ обяви ОЛП за март 2015 г.24.02.2015

Днес в централата на ЕЦБ във Франкфурт на Майн председателят на Европейската централна банка Марио Драги представи новата банкнота от 20€ и обяви, че тя ще влезе в обращение на 25 ноември 2015 г.06.02.2015

Днес УС на БНБ на свое заседание взе решение за присъждане на стипендия за 2015 г. на Атанас Ангелов Пеканов, студент редовно обучение, обучаващ се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” в University College London30.01.2015

БНБ обяви ОЛП за февруари 2015 г.29.01.2015

Днес в 15.58 ч. на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за Българската народна банка в Народното събрание бе внесено предложение с вх. № 507-00-2/29.01.2015 г. от името на управителя на БНБ г-н Иван Искров за избора на г-н Димитър Костов за подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление “Банков надзор”15.01.2015

Управителният съвет на БНБ определи г-жа Нели Кордовска за заместник-председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките15.01.2015

Управителният съвет на БНБ на основание чл. 12, ал. 1 от ЗПУПС издаде лиценз на „Кредибул” ЕАД за предоставяне на платежни услуги09.01.2015

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с вграден медальон „100 години българско кино”