logo Skip to content

Прессъобщения, 2019 г.

22.03.2019

На кратка тържествена церемония в централната банка управителят на БНБ Димитър Радев представи пред членовете на УС и директорите на дирекции новоизбрания подуправител на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“, Радослав Миленков22.03.2019

Днес Радослав Миленков е избран от Народното събрание за подуправител на Българската народна банка, ръководещ управление „Банков надзор“, с мандат 6 години08.03.2019

Днес управителят на Българската народна банка Димитър Радев предложи на Народното събрание кандидатурата на Радослав Миленков за подуправител на БНБ – ръководител на управление „Банков надзор“, в изпълнение на изискванията на чл. 12, ал. 2 от Закона за БНБ07.03.2019

УС на БНБ взе решение за допълване на лиценза на „Транскарт Файненшъл Сървисис“ АД за извършване на дейност като платежна институция с платежните услуги по чл. 4, т. 3, буква „в“ и т. 4, буква „в“ от Закона за платежните услуги и платежните системи07.03.2019

УС на БНБ определи обща сума на годишните вноски на банките във Фонда за преструктуриране на банките за 2019 г. в размер на 137 257 821 лева01.03.2019

Днес подуправителят, ръководител на управление „Банков надзор”, Димитър Костов информира УС на БНБ за намерението си да внесе в Народното събрание оставка от заеманата длъжност28.02.2019

На 28 февруари 2019 г. в БНБ, в присъствието на членовете на Управителния съвет на банката бяха връчени удостоверенията на победителите в конкурса за стипендианти на БНБ за 2019 г.28.02.2019

Днес БНБ публикува средния размер на таксите, начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки за услугите по приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, във връзка с определянето на приемливи такси по платежни сметки за основни операции28.02.2019

БНБ обяви ОЛП за март 2019 г.15.02.2019

Днес посланикът на САЩ в България Н. Пр. Ерик Рубин посети Българската народна банка и се срещна с управителя Димитър Радев08.02.2019

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка взе решение за прилагане на следните насоки, издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница: • „Насоки относно стрес тестването на институциите” по чл. 108 и чл. 109 от Директива 2013/36/ЕС” (EBA/GL/2018/04) – считано от 1 януари 2019 г. • „Насоки относно управлението на лихвения риск, произтичащ от дейности извън търговския портфейл” (EBA/GL/2018/02) – считано от 30 юни 2019 г., като насоките ще бъдат отразени за първи път при вътрешния анализ на адекватността на капитала на банките за 2019 г. • „Преразгледани насоки относно общите процедури и методология за процеса на надзорен преглед и оценка и надзорните стрес тестове, за изменение на EBA/GL/2014/13 от 19 декември 2014 г.” – считано от 31 март 2019 г.07.02.2019

На свое заседание УС на БНБ отказа издаването на лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Варчев Трансфърс“ ЕООД на основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи31.01.2019

БНБ обяви ОЛП за февруари 2019 г.25.01.2019

На 25 януари се навършват 140 години от утвърждаването на устава на Българската народна банка през 1879 г. от руския императорски комисар в България княз Александър Дондуков–Корсаков24.01.2019

Управителният съвет на Българската народна банка взе решение да извади от обращение възпоменателните монети, емитирани през 2013 г., които престават да бъдат законно платежно средство от 08.02.2019 г.24.01.2019

Считано от 1 февруари 2019 г., „Евромъни Трансфер“ ООД, с ЕИК 201959985, прекратява дейността си като платежна институция, а издаденият на дружеството лиценз за предоставяне на платежни услуги по чл. 4, т. 6 от Закона за платежните услуги и платежните системи - изпълнение на налични парични преводи, се обезсилва на основание чл. 17, ал. 4 от ЗПУПС, във връзка с постъпило заявление за прекратяване на дейността24.01.2019

Във връзка с установени опити за фишинг атака, която се състои в получаване на електронни съобщения от името на Българската народна банка, бихме искали да уведомим, че Централната банка не поддържа сметки на физически лица и онлайн банкиране за тях. БНБ е уведомила компетентните органи за предприемане на съответните действия срещу опита за измама14.01.2019

Българската народна банка и Китайската народна банка подписаха Меморандум за сътрудничество между двете централни банки04.01.2019

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „Пловдив – Европейска столица на културата“