logo Skip to content

Прессъобщения, 2015 г.

11.05.2015

Квесторите на Корпоративна търговска банка никога не са искали от БНБ, съответно БНБ никога не е издавала предписания за извършване на предоговаряне под каквато и да било форма на влогове на КТБ с нейни клиенти07.05.2015

На 5 май 2015 г. в системата за регистрация и сетълмент на ДЦК (BNBGSSS), оперирана от БНБ, се включи RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, VIENNA, АUSTRIA, като директен участник от държава-членка по реда на чл.3, ал.1, т.4 и чл.5, ал.6 на Наредба № 5 на МФ и БНБ30.04.2015

Управителят на БНБ внесе в Народното събрание на Република България Годишния отчет на БНБ за 2014 година30.04.2015

БНБ обяви ОЛП за май 2015 г.28.04.2015

Днес БНБ внесе жалба срещу решението на Софийския градски съд, с което за начална дата на неплатежоспособността на „Корпоративна търговска банка” АД беше определена датата на решението на БНБ за отнемане на лиценза на банката - 06.11.2014 г.28.04.2015

БНБ уведомява, че прессъобщението за състоянието на банковата система към края на март 2015 г., както и съпътстващата надзорна информация, ще бъдат публикувани до 15 май 2015 г. във връзка с новите срокове съобразно единния отчетен календар за банките в Европейския съюз24.04.2015

Във връзка с отправени запитвания Ви информираме, че БНБ ще обжалва в законовия 7-дневен срок решението на Софийския градски съд от 22 април 2015 г., с което съдът обяви Корпоративна търговска банка АД в несъстоятелност, в частта, в която съдът е определил за начална дата на неплатежоспособност 6 ноември 2014 г. – датата на вземане на решение от УС на БНБ за отнемане на лиценза на КТБ22.04.2015

Днес Софийският градски съд обяви Корпоративна търговска банка АД в несъстоятелност и прекрати дейността й02.04.2015

Днес УС на БНБ на основание чл. 12, ал. 1, т. 6 от Закона за гарантиране на влоговете в банките одобри Отчета за изпълнение на бюджета за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2014 г.31.03.2015

БНБ обяви ОЛП за април 2015 г.17.03.2015

Във връзка с постъпили запитвания относно списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици на банка в несъстоятелност, БНБ съобщава, че актуализираният списък е изпратен на Фонда за гарантиране на влоговете с писмо от 22 октомври 2014 г., с което централната банка е изпълнила своите задължения13.03.2015

Изявление на БНБ по повод на журналистически въпроси относно твърдения на председателя на Комисията по бюджет и финанси, направени в предаването „Тази сутрин“ на БТВ27.02.2015

БНБ обяви ОЛП за март 2015 г.24.02.2015

Днес в централата на ЕЦБ във Франкфурт на Майн председателят на Европейската централна банка Марио Драги представи новата банкнота от 20€ и обяви, че тя ще влезе в обращение на 25 ноември 2015 г.06.02.2015

Днес УС на БНБ на свое заседание взе решение за присъждане на стипендия за 2015 г. на Атанас Ангелов Пеканов, студент редовно обучение, обучаващ се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” в University College London30.01.2015

БНБ обяви ОЛП за февруари 2015 г.29.01.2015

Днес в 15.58 ч. на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за Българската народна банка в Народното събрание бе внесено предложение с вх. № 507-00-2/29.01.2015 г. от името на управителя на БНБ г-н Иван Искров за избора на г-н Димитър Костов за подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление “Банков надзор”15.01.2015

Управителният съвет на БНБ на основание чл. 12, ал. 1 от ЗПУПС издаде лиценз на „Кредибул” ЕАД за предоставяне на платежни услуги15.01.2015

Управителният съвет на БНБ определи г-жа Нели Кордовска за заместник-председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките09.01.2015

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с вграден медальон „100 години българско кино”