logo Skip to content

Прессъобщения, 2015 г.

28.08.2015

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „130 години от Съединението на България”14.08.2015

Днес Българската народна банка (БНБ) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) подписаха инструкция за взаимодействие31.07.2015

БНБ обяви ОЛП за август 2015 г.30.07.2015

Днес на свое заседание Управителният съвет на БНБ отне издадения лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „СЕЛ ИНТ България” ЕООД и отказа издаването на лиценз на „Блу Скай Електроник Мъни Къмпани” АД за извършване на дейност като дружество за електронни пари30.07.2015

Във връзка с обявените от управителя на БНБ приоритети за управление и развитие на БНБ днес Управителният съвет на БНБ прие становище по независимата оценка за състоянието на банковия надзор на БНБ; официално стартира процесът по прегледа на качеството на активите в търговските банки и на основание чл. 12, ал. 8 и чл. 23, ал. 3 от Закона за БНБ прие решение за определяне и оповестяване на възнагражденията на Управителния съвет на БНБ17.07.2015

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета на тема „100 години българско самолетостроене”17.07.2015

Ангажираността на БНБ и предприетите досега предварителни действия създават предпоставки за своевременно финализиране на сделката за придобиването на Алфа Банка – клон България от Пощенска банка, включително на процеса на произнасяне от съответните надзорни и регулаторни органи в Република България и Република Гърция, както и от Единния надзорен механизъм в еврозоната15.07.2015

Днес в Българска народна банка се проведе традиционната церемония по встъпването в длъжност на новоизбрания управител на БНБ - г-н Димитър Радев15.07.2015

Днес в изпълнение изискванията на чл. 12, ал. 2 от Закона за БНБ управителят на БНБ Димитър Радев внесе в Народното събрание предложения за избиране на подуправители на БНБ30.06.2015

БНБ обяви ОЛП за юли 2015 г.29.06.2015

Всякакви действия на гръцкото правителство и централна банка за налагане на мерки в гръцката финансова система нямат правна сила в България и не могат по никакъв начин да засегнат нормалното функциониране и стабилността на българската банкова система23.06.2015

Управителят на БНБ иска бърз избор на наследник, който да встъпи в длъжност още от 10 юли04.06.2015

По повод изявленията от днес за оставка на управителя на БНБ и опитите за упражняване на влияние върху независима институция от страна на председателя на Комисията по бюджет и финанси в 43-тото НС бихме искали да заявим: Управителят на БНБ нееднократно е обявявал, че очаква постигането на политическо съгласие за избор на нов управител, като се следват законовите процедури в тази посока. Никой не е упълномощаван да прави каквито и да е изявления от името на управителя на БНБ29.05.2015

В Националния център за анализ към БНБ е регистриран нов тип неистински банкноти от 2 лева, емисия 2005 г. При този тип неистински банкноти e имитиран основен защитен елемент, който се проверява най-често от населението и касиерите от търговската мрежа – холограмната лента29.05.2015

БНБ обяви ОЛП за юни 2015 г.28.05.2015

БНБ уведомява, че информация за състоянието на банковата система (прессъобщение и данни за системата) към края на месец април 2015 г. ще бъде публикувана до 12 юни 2015 г. във връзка с новия европейски календар за докладване на надзорната отчетност от банките27.05.2015

Във връзка със зачестили запитвания от страна на банки и техни клиенти относно изпълнение на процедура за плащане „debit incoming transfer procedure“ в платежната система TARGET2 ви уведомяваме, че съгласно правилата на Tрансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време TARGET2 (Guidelines on TARGET2), приети от ЕЦБ, в TARGET2 няма процедура за плащане „debit incoming transfer procedure“11.05.2015

Квесторите на Корпоративна търговска банка никога не са искали от БНБ, съответно БНБ никога не е издавала предписания за извършване на предоговаряне под каквато и да било форма на влогове на КТБ с нейни клиенти07.05.2015

На 5 май 2015 г. в системата за регистрация и сетълмент на ДЦК (BNBGSSS), оперирана от БНБ, се включи RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, VIENNA, АUSTRIA, като директен участник от държава-членка по реда на чл.3, ал.1, т.4 и чл.5, ал.6 на Наредба № 5 на МФ и БНБ30.04.2015

БНБ обяви ОЛП за май 2015 г.30.04.2015

Управителят на БНБ внесе в Народното събрание на Република България Годишния отчет на БНБ за 2014 година28.04.2015

БНБ уведомява, че прессъобщението за състоянието на банковата система към края на март 2015 г., както и съпътстващата надзорна информация, ще бъдат публикувани до 15 май 2015 г. във връзка с новите срокове съобразно единния отчетен календар за банките в Европейския съюз28.04.2015

Днес БНБ внесе жалба срещу решението на Софийския градски съд, с което за начална дата на неплатежоспособността на „Корпоративна търговска банка” АД беше определена датата на решението на БНБ за отнемане на лиценза на банката - 06.11.2014 г.24.04.2015

Във връзка с отправени запитвания Ви информираме, че БНБ ще обжалва в законовия 7-дневен срок решението на Софийския градски съд от 22 април 2015 г., с което съдът обяви Корпоративна търговска банка АД в несъстоятелност, в частта, в която съдът е определил за начална дата на неплатежоспособност 6 ноември 2014 г. – датата на вземане на решение от УС на БНБ за отнемане на лиценза на КТБ22.04.2015

Днес Софийският градски съд обяви Корпоративна търговска банка АД в несъстоятелност и прекрати дейността й02.04.2015

Днес УС на БНБ на основание чл. 12, ал. 1, т. 6 от Закона за гарантиране на влоговете в банките одобри Отчета за изпълнение на бюджета за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2014 г.31.03.2015

БНБ обяви ОЛП за април 2015 г.17.03.2015

Във връзка с постъпили запитвания относно списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици на банка в несъстоятелност, БНБ съобщава, че актуализираният списък е изпратен на Фонда за гарантиране на влоговете с писмо от 22 октомври 2014 г., с което централната банка е изпълнила своите задължения13.03.2015

Изявление на БНБ по повод на журналистически въпроси относно твърдения на председателя на Комисията по бюджет и финанси, направени в предаването „Тази сутрин“ на БТВ27.02.2015

БНБ обяви ОЛП за март 2015 г.24.02.2015

Днес в централата на ЕЦБ във Франкфурт на Майн председателят на Европейската централна банка Марио Драги представи новата банкнота от 20€ и обяви, че тя ще влезе в обращение на 25 ноември 2015 г.06.02.2015

Днес УС на БНБ на свое заседание взе решение за присъждане на стипендия за 2015 г. на Атанас Ангелов Пеканов, студент редовно обучение, обучаващ се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” в University College London30.01.2015

БНБ обяви ОЛП за февруари 2015 г.29.01.2015

Днес в 15.58 ч. на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за Българската народна банка в Народното събрание бе внесено предложение с вх. № 507-00-2/29.01.2015 г. от името на управителя на БНБ г-н Иван Искров за избора на г-н Димитър Костов за подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление “Банков надзор”15.01.2015

Управителният съвет на БНБ определи г-жа Нели Кордовска за заместник-председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките15.01.2015

Управителният съвет на БНБ на основание чл. 12, ал. 1 от ЗПУПС издаде лиценз на „Кредибул” ЕАД за предоставяне на платежни услуги09.01.2015

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с вграден медальон „100 години българско кино”