logo Skip to content

Изявления, 2016 г.

29.01.2016

Публикация на г-н Димитър Радев, управител на БНБ, в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България, бр. 44, януари 2016 г.