logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 февруари 2018 г.

12:00 ч.

ДЕПОЗИТИ И КРЕДИТИ ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ КАТЕГОРИИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ1, 2

Декември 2017 г.

Депозитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) са 10.636 млн. броя в края на декември 2017 година. Те намаляват с 3.5% спрямо декември 2016 г. при годишно намаление от 3.6% в края на септември 2017 година. Общият им размер e 69.864 млрд. лева и нараства със 7.9% на годишна база при 8.2% годишен ръст в края на септември 2017 година. В края на декември 2017 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити се увеличава с 0.7%, а размерът им – с 3.5%.

Депозитите на сектор Нефинансови предприятия са 621 хил. броя в края на декември 2017 г., като броят им се увеличава с 5.3% спрямо края на същия месец на 2016 г. при годишен ръст от 5% в края на септември 2017 година. В края на четвъртото тримесечие на 2017 г. тези депозити са в размер на 22.037 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 13.8% при 13.5% годишно повишение в края на предходното тримесечие. Спрямо края на септември 2017 г. броят им нараства с 1.4%, а размерът им – с 4.4%.

В края на четвъртото тримесечие на 2017 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 10.015 млн., като намалява на годишна база с 4% при 4.1% годишно понижение в края на септември 2017 година. Размерът на тези депозити е 47.827 млрд. лв. в края на декември 2017 г., като нараства с 5.4% на годишна база при 5.9% годишен ръст в края на септември 2017 година. В края на декември 2017 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити нараства с 0.6%, а размерът им – с 3.1%.

Кредитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и НТООД са 2.747 млн. броя към края на четвъртото тримесечие на 2017 г. На годишна база броят им нараства с 0.2% при 0.9% годишно повишение в края на септември 2017 година. Общият им размер e 50.908 млрд. лева, като се повишава с 3.4% годишно в сравнение с 4.2% годишно увеличение към края на септември 2017 година. В края на декември 2017 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези кредити се понижава с 1.4%, а размерът им – с 0.4%.

Кредитите на сектор Нефинансови предприятия са 149 хил. броя в края на четвъртото тримесечие на 2017 година. Броят им нараства на годишна база с 6.7% в края на декември 2017 г. при годишен ръст от 8.7% в края на предходното тримесечие. Размерът на тези кредити е 31.280 млрд. лева и нараства с 1.8% на годишна база в сравнение с 3.1% годишно увеличение в края на септември 2017 година. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия намалява с 2.2%, а размерът им – с 1%.

В края на декември 2017 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД спада с 0.2% на годишна база, като достигат 2.598 млн. броя, при 0.4% годишно повишение в края на третото тримесечие на 2017 година. Размерът им нараства на годишна база с 6%, достигайки 19.628 млрд. лева, при 5.9% годишно нарастване в края на предходното тримесечие. В края на декември 2017 г. в сравнение с края на септември 2017 г. броят на тези кредити намалява с 1.3%, а размерът им се увеличава с 0.6%.

____________

1 Данните са предварителни. Източник на информацията са банките.

Пълният комплект от таблици относно статистиката на депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности, прессъобщението, както и методологическите бележки се намират на интернет страницата на БНБ, в раздел Статистика/Парична и лихвена статистика/Парична статистика/Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности.

Разпределението в таблиците на депозитите и кредитите е в съответствие с Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008) на Националния статистически институт, която осигурява прякото приложение на Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 2).

2 На база на постъпила допълнителна информация от банки са ревизирани данните за кредитите на сектор Нефинансови предприятия за периода декември 2015 г. – юни 2017 г. и за сектор Домакинства и НТООД за периода юни – септември 2015 година.

Прикачени файлове

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности, 08.02.2018 г. Изтегли PDF (170 KB)

Таблици Изтегли XLS (71 KB)