logo Skip to content

Регистри по ЗПУПС

Съгласно разпоредбите на Закона за платежните услуги и платежните системи Българската народна банка (БНБ) води публични регистри на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента, на лицензираните от БНБ платежни институции и дружества за електронни пари, на техните клонове и представители, както и на регистрираните от БНБ доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка.

Съгласно разпоредбите на Наредба № 16 от 16 юли 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи, БНБ поддържа списъци на платежните институции и на дружествата за електронни пари от други държави членки, както и на техни клонове и представители, които извършват дейност на територията на Република България.

 

Регистър на операторите на платежни системи и на участниците в тях
(последно обновен на 01.02.2018 г.)
Изтегли XLS (275 KB)

Регистър на лицензираните платежни институции в Република България, както и на техните клонове и представители (по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи)
(последно обновен на 13.04.2018 г.)
Изтегли XLS (636 KB)

Регистър на лицензираните дружества за електронни пари в Република България, както и на техните клонове и представители (по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи)
(последно обновен на 05.04.2018 г.)
Изтегли XLS (267 KB)

Списък на платежните институции, лицензирани в други държави членки, които предоставят платежни услуги директно, чрез клон или чрез представител на територията на Република България
(последно обновен на 13.04.2018 г.)
Изтегли XLS (628 KB)

Списък на дружествата за електронни пари, лицензирани в други държави членки, които извършват дейност по издаване, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари, включително и изпълнение на платежни услуги, директно, чрез клон или чрез представител на територията на Република България
(последно обновен на 13.04.2018 г.)
Изтегли XLS (276 KB)