logo Skip to content

Поредица „Дискусионни материали“

БНБ публикува от 1994 г. научноизследователски разработки по актуални въпроси на макроикономиката, финансите и банковото дело.

През 1998 г. Управителният съвет на Банката със свое решение създава тематичната издателска поредица на БНБ „Дискусионни материали“, с която Банката продължава участието си в обществения диалог по актуални икономически въпроси.

В поредицата „Дискусионни материали“ намират място както резултати от научни изследвания, провеждани от служители на БНБ в рамките на годишните планове за изследователската дейност, така и разработки, представени от други български и чуждестранни автори. Подборът на материалите за публикуване се извършва от Издателски съвет, на който с решение на Управителния съвет на БНБ са възложени функциите на редакционна колегия на поредицата.


 

Предлаганите изследвания трябва да отговарят на изискванията при представяне на предложения и процедури за одобрение и публикуване, приети от Издателския съвет, като авторите следва да попълнят и изпратят по указания ред и приложената декларация. В случай на необходимост от преработка след рецензиране авторите представят отчет за извършената преработка по образец.


 

2019 г.

115/2019 • Transmission of ECB’s Monetary Policy in Bulgaria: Insights from a Large Macro-econometric Model
Mariella Nenova, Evgeni Ivanov, Neli Ivanova, Daniel Kasabov, Boyan Zahariev, Gergana Markova, Kristina Karagyozova-Markova
EN BG (0 KB)

114/2019 • Labour Market Functioning and Matching Efficiency in Bulgaria over the Period 2004–2017: Qualification and Regional Aspects
Ventsislav Ivanov, Desislava Paskaleva, Andrey Vassilev
(на английски език)
EN BG (0 KB)

113/2019 • Financial Cycle in the Bulgarian Economy and Its Interaction with the Business Cycle
Tania Karamisheva, Gergana Markova, Boyan Zahariev, Svilen Pachedzhiev
(на английски език)
EN BG (0 KB)