logo Skip to content

Каталози на български банкноти и монети

Българската народна банка съставя и публикува двуезични каталози (на български и на английски език) на банкнотите и монетите, емитирани от банката през периода от Освобождението до наши дни.


 

Каталог • Банкноти

Четвъртото издание на каталога на българските банкноти включва всички банкноти и държавни съкровищни билети, емитирани от БНБ. Купюрите са възпроизведени в мащаб 1:1.6. Отделно са представени банкнотите, чийто тираж е отпечатан, но те не са били пуснати в обращение.

Това издание е публикувано само в електронен вид. (Отпечатаните на хартия предходни издания са представени в раздел "Извънредни публикации на БНБ".)

Българска народна банка. Каталог. Банкноти. БНБ: 2019, 157 с. Допълнено издание (онлайн) Изтегли PDF (8375 KB)

Каталог • Монети

В каталога на българските монети в мащаб 1:1 са представени предимно образци (без т.нар. куриози) на всички монети, емитирани от БНБ.

Това издание е публикувано само в електронен вид. (Отпечатаните на хартия предходни издания са представени в раздел "Извънредни публикации на БНБ".)

Българска народна банка. Каталог. Монети. БНБ: 2019, 209 с. Допълнено издание (онлайн) Изтегли PDF (68976 KB)