logo Skip to content

Поредица „Дискусионни материали“ – Стопанска история

Вече повече от десет години БНБ поддържа поредицата „Дискусионни материали“, която представя резултати от изследвания по макроикономика и финанси и по стопанска история. Материалите се подбират и се оценяват от назначения от УС на БНБ Редакционен съвет на поредицата.


Предлаганите материали трябва да отговарят на одобрените от Редакционния съвет изисквания за представяне на ръкописи.


2009 г.

79/2009 •The Great Depression in the Eyes of Bulgaria’s Inter-war Economists
Stefan Kolev
(на английски език)
EN BG (0 KB)

73/2009 • Autonomy vs. Stability: the Relationship between Internal and External Money in Bulgaria (1879–1912)
Luca Fantacci
(на английски език)
EN BG (0 KB)