logo Skip to content

Поредица „Дискусионни материали“ – Стопанска история

БНБ публикува научноизследователски разработки по актуални въпроси на макроикономиката, финансите, банковото дело и стопанската история от 1994 г. През 1998 г. по решение на Управителния съвет на Банката е създадена поредицата „Дискусионни материали“, с която БНБ продължава традицията да участва в обществения диалог по актуални икономически въпроси.

В „Дискусионни материали“ намират място както резултати от научни изследвания, провеждани от служители на БНБ в рамките на годишните планове на Банката за изследователската дейност, така и разработки, представени от други български и чуждестранни автори. Подборът на материалите за публикуване се извършва от Редакционния съвет на поредицата.


 

Предлаганите материали трябва да отговарят на одобрените от Редакционния съвет изисквания за представяне на ръкописи.


 

2009 г.

79/2009 •The Great Depression in the Eyes of Bulgaria’s Inter-war Economists
Stefan Kolev
(на английски език)
EN BG (0 KB)

73/2009 • Autonomy vs. Stability: the Relationship between Internal and External Money in Bulgaria (1879–1912)
Luca Fantacci
(на английски език)
EN BG (0 KB)