logo Skip to content

Поредица „Дискусионни материали“ – Стопанска история

Вече повече от десет години БНБ поддържа поредицата „Дискусионни материали“, която представя резултати от изследвания по макроикономика и финанси и по стопанска история. Материалите се подбират и се оценяват от назначения от УС на БНБ Редакционен съвет на поредицата.


Предлаганите материали трябва да отговарят на одобрените от Редакционния съвет изисквания за представяне на ръкописи.


2001 г.

Няма данни