logo Skip to content

Поредица „Дискусионни материали“ – Стопанска история

Вече повече от десет години БНБ поддържа поредицата „Дискусионни материали“, която представя резултати от изследвания по макроикономика и финанси и по стопанска история. Материалите се подбират и се оценяват от назначения от УС на БНБ Редакционен съвет на поредицата.


Предлаганите материали трябва да отговарят на одобрените от Редакционния съвет изисквания за представяне на ръкописи.


2006 г.

54/2006 • Националният доход на България, 1892 - 1924 г.
Мартин Иванов
EN BG PDF (979 KB)

53/2006 • The Balkan Railways, International Capital and Banking from the End of the 19th Century until the Outbreak of the First World War
Peter Hertner
(на английски език)
EN BG (0 KB)