logo Skip to content

Поредица „Дискусионни материали“ – Стопанска история

Вече повече от десет години БНБ поддържа поредицата „Дискусионни материали“, която представя резултати от изследвания по макроикономика и финанси и по стопанска история. Материалите се подбират и се оценяват от назначения от УС на БНБ Редакционен съвет на поредицата.


Предлаганите материали трябва да отговарят на одобрените от Редакционния съвет изисквания за представяне на ръкописи.


2008 г.

68/2008 • The Banking Sector and the Great Depression in Bulgaria, 1924–1938: Interlocking and Financial Sector Profitability
Kiril Danailov Kossev
(на английски език)
EN BG (0 KB)