logo Skip to content

Поредица „Дискусионни материали“ – Стопанска история

БНБ публикува научноизследователски разработки по актуални въпроси на макроикономиката, финансите, банковото дело и стопанската история от 1994 г. През 1998 г. по решение на Управителния съвет на Банката е създадена поредицата „Дискусионни материали“, с която БНБ продължава традицията да участва в обществения диалог по актуални икономически въпроси.

В „Дискусионни материали“ намират място както резултати от научни изследвания, провеждани от служители на БНБ в рамките на годишните планове на Банката за изследователската дейност, така и разработки, представени от други български и чуждестранни автори. Подборът на материалите за публикуване се извършва от Редакционния съвет на поредицата.


 

Предлаганите материали трябва да отговарят на одобрените от Редакционния съвет изисквания за представяне на ръкописи.


 

2008 г.

68/2008 • The Banking Sector and the Great Depression in Bulgaria, 1924–1938: Interlocking and Financial Sector Profitability
Kiril Danailov Kossev
(на английски език)
EN BG (0 KB)