logo Skip to content

Годишен отчет на БНБ

Отчетът на БНБ, издаван на български и на английски език, се приема от Управителния съвет на банката в съответствие с чл. 1, алинея 2 и член 51 от Закона за Българската народна банка и се представя на Народното събрание за сведение. В него на фона на анализ на макроикономическото развитие на България и на световните икономически процеси се прави преглед на дейностите и функциите на банката през годината, както и на предстоящите задачи. Отчетът включва и консолидирания финансов отчет на банката за съответната година, както и статистически приложения.

В архива на рубриката са публикувани и разсекретените годишни отчети на БНБ за периода 1980 - 1989 г.

1994 г.

Годишен отчет на БНБ • 1994 г. 1-ва част EN BG PDF (1339 KB)

Годишен отчет на БНБ • 1994 г. 2-ра част EN BG PDF (782 KB)

Годишен отчет на БНБ • 1994 г. 3-та част EN BG PDF (156 KB)