logo Skip to content

Пазар на държавни ценни книжа

Тримесечното издание „Пазар на държавни ценни книжа“ дава подробна информация за развитието на първичния и вторичния пазар на държавни ценни книжа за предходното тримесечие. Данните са представени в графики и таблици. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2016 г.

Октомври - декември 2016 г. EN BG PDF (527 KB)

Юли - септември 2016 г. EN BG PDF (517 KB)

Април - юни 2016 г. EN BG PDF (516 KB)

Януари - март 2016 г. EN BG PDF (924 KB)