logo Skip to content

Пазар на държавни ценни книжа

Тримесечното издание „Пазар на държавни ценни книжа“ дава подробна информация за развитието на първичния и вторичния пазар на държавни ценни книжа за предходното тримесечие. Данните са представени в графики и таблици. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2013 г.

Октомври - декември 2013 г. EN BG PDF (618 KB)

Юли - септември 2013 г. EN BG PDF (624 KB)

Април - юни 2013 г. EN BG PDF (626 KB)

Януари - март 2013 г. EN BG PDF (518 KB)