logo Skip to content

Пазар на държавни ценни книжа

Тримесечното издание „Пазар на държавни ценни книжа“ дава подробна информация за развитието на първичния и вторичния пазар на държавни ценни книжа за предходното тримесечие. Данните са представени в графики и таблици. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2014 г.

Октомври - декември 2014 г. EN BG PDF (457 KB)

Юли - септември 2014 г. EN BG PDF (700 KB)

Април - юни 2014 г. EN BG PDF (679 KB)

Януари - март 2014 г. EN BG PDF (673 KB)