logo Skip to content

Пазар на държавни ценни книжа

Тримесечното издание „Пазар на държавни ценни книжа“ дава подробна информация за развитието на първичния и вторичния пазар на държавни ценни книжа за предходното тримесечие. Данните са представени в графики и таблици. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2015 г.

Октомври - декември 2015 г. EN BG PDF (494 KB)

Юли - септември 2015 г. EN BG PDF (916 KB)

Април - юни 2015 г. EN BG PDF (931 KB)

Януари - март 2015 г. EN BG PDF (439 KB)