logo Skip to content

Платежен баланс на България, 2015 г.

Юни

Публикувано на 17.08.2015 г. EN BG PDF (1620 KB)
Таблици EN BG XLS (1229 KB)

Май

Публикувано на 17.07.2015 г. EN BG PDF (2778 KB)

Април

Публикувано на 17.06.2015 г. EN BG PDF (2310 KB)

Февруари

Публикувано на 17.04.2015 г. EN BG PDF (1797 KB)

Март

Публикувано на 15.05.2015 г. EN BG PDF (2252 KB)

Януари

Публикувано на 17.03.2015 г. EN BG PDF (2266 KB)

* От 17 април 2015 г. започва публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).