logo Skip to content

Платежен баланс на България, 2014 г.

Февруари

Публикувано на 14.04.2014 г. EN BG PDF (1930 KB)
Таблици EN BG XLS (1490 KB)

Януари

Публикувано на 17.03.2014 г. EN BG PDF (1603 KB)