logo Skip to content

Платежен баланс на България, 2016 г.

Юни

Публикувано на 17.08.2016 г. EN BG PDF (1877 KB)
Таблици EN BG XLS (1439 KB)

Май

Публикувано на 15.07.2016 г. EN BG PDF (2419 KB)

Април

Публикувано на 17.06.2016 г. EN BG PDF (2010 KB)

Март

Публикувано на 18.05.2016 г. EN BG PDF (2167 KB)

Февруари

Публикувано на 18.04.2016 г. EN BG PDF (1745 KB)

Януари

Публикувано на 17.03.2016 г. EN BG PDF (2010 KB)

* От 17 април 2015 г. започва публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).