logo Skip to content

Платежен баланс на България, 2014 г.

Май

Публикувано на 14.07.2014 г. EN BG PDF (2054 KB)
Таблици EN BG XLS (1511 KB)

Април

Публикувано на 16.06.2014 г. EN BG PDF (2078 KB)

Март

Публикувано на 15.05.2014 г. EN BG PDF (1976 KB)

Февруари

Публикувано на 14.04.2014 г. EN BG PDF (1930 KB)

Януари

Публикувано на 17.03.2014 г. EN BG PDF (1603 KB)