logo Skip to content

Платежен баланс на България, 2015 г.

Февруари

Публикувано на 17.04.2015 г. EN BG PDF (1797 KB)
Таблици EN BG XLS (2800 KB)

Януари

Публикувано на 17.03.2015 г. EN BG PDF (2266 KB)

* От 17 април 2015 г. започва публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).