logo Skip to content

Платежен баланс на България, 2016 г.

Март

Публикувано на 18.05.2016 г. EN BG PDF (2167 KB)
Таблици EN BG XLS (1390 KB)

Февруари

Публикувано на 18.04.2016 г. EN BG PDF (1745 KB)

Януари

Публикувано на 17.03.2016 г. EN BG PDF (2010 KB)

* От 17 април 2015 г. започва публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).