logo Skip to content

Платежен баланс на България, 2016 г.

Февруари

Публикувано на 18.04.2016 г. EN BG PDF (1745 KB)
Таблици EN BG XLS (1391 KB)

Януари

Публикувано на 17.03.2016 г. EN BG PDF (2010 KB)

* От 17 април 2015 г. започва публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).