logo Skip to content

Преки инвестиции, 2016 г.

Февруари

Публикувано на 18.04.2016 г. EN BG PDF (130 KB)

Януари

Публикувано на 17.03.2016 г. EN BG PDF (87 KB)

* От 17 април 2015 г. започва публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).