logo Skip to content

Преки инвестиции, 2015 г.

Февруари

Публикувано на 17.04.2015 г. EN BG PDF (601 KB)

Януари

Публикувано на 17.03.2015 г. EN BG PDF (93 KB)

* От 17 април 2015 г. започва публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).