logo Skip to content

Преки инвестиции, 2017 г.

Януари

Публикувано на 21.03.2017 г. EN BG PDF (121 KB)

* От 17 април 2015 г. започва публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).