logo Skip to content

Преки инвестиции, 2016 г.

Юни

Публикувано на 17.08.2016 г. EN BG PDF (91 KB)

Май

Публикувано на 15.07.2016 г. EN BG PDF (133 KB)

Април

Публикувано на 17.06.2016 г. EN BG PDF (128 KB)

Март

Публикувано на 18.05.2016 г. EN BG PDF (87 KB)

Февруари

Публикувано на 18.04.2016 г. EN BG PDF (130 KB)

Януари

Публикувано на 17.03.2016 г. EN BG PDF (87 KB)

* От 17 април 2015 г. започва публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).