logo Skip to content

Брутен външен дълг на България, 2016 г.

Февруари

Публикувано на 26.04.2016 г. EN BG PDF (2812 KB)
Таблици EN BG XLS (758 KB)

Януари

Публикувано на 25.03.2016 г. EN BG PDF (2070 KB)