logo Skip to content

Брутен външен дълг на България, 2016 г.

Юли

Публикувано на 28.09.2016 г. EN BG PDF (2530 KB)
Таблици EN BG XLS (874 KB)

Юни

Публикувано на 26.08.2016 г. EN BG PDF (2147 KB)

Май

Публикувано на 28.07.2016 г. EN BG PDF (2102 KB)

Април

Публикувано на 28.06.2016 г. EN BG PDF (2179 KB)

Март

Публикувано на 27.05.2016 г. EN BG PDF (2478 KB)

Февруари

Публикувано на 26.04.2016 г. EN BG PDF (2812 KB)

Януари

Публикувано на 25.03.2016 г. EN BG PDF (2070 KB)