logo Skip to content

Брутен външен дълг на България, 2015 г.

Септември

Публикувано на 25.11.2015 г. EN BG PDF (3224 KB)
Таблици EN BG XLS (775 KB)

Август

Публикувано на 26.10.2015 г. EN BG PDF (2189 KB)

Юли

Публикувано на 24.09.2015 г. EN BG PDF (2188 KB)

Юни

Публикувано на 26.08.2015 г. EN BG PDF (1945 KB)

Май

Публикувано на 28.07.2015 г. EN BG PDF (2339 KB)

Април

Публикувано на 26.06.2015 г. EN BG PDF (1858 KB)

Март

Публикувано на 28.05.2015 г. EN BG PDF (1971 KB)

Февруари

Публикувано на 28.04.2015 г. EN BG PDF (1898 KB)

Януари

Публикувано на 27.03.2015 г. EN BG PDF (1774 KB)