logo Skip to content

Брутен външен дълг на България, 2014 г.

Сетември

Публикувано на 25.11.2014 г. EN BG PDF (1853 KB)
Таблици EN BG XLS (786 KB)

Август

Публикувано на 23.10.2014 г. EN BG PDF (1855 KB)

Юли

Публикувано на 23.09.2014 г. EN BG PDF (2296 KB)

Юни

Публикувано на 25.08.2014 г. EN BG PDF (1860 KB)

Май

Публикувано на 23.07.2014 г. EN BG PDF (1674 KB)

Април

Публикувано на 24.06.2014 г. EN BG PDF (1710 KB)

Март

Публикувано на 27.05.2014 г. EN BG PDF (1703 KB)

Февруари

Публикувано на 25.04.2014 г. EN BG PDF (1695 KB)

Януари

Публикувано на 25.03.2014 г. EN BG PDF (1689 KB)