logo Skip to content

Брутен външен дълг на България, 2014 г.

Април

Публикувано на 24.06.2014 г. EN BG PDF (1710 KB)
Таблици EN BG XLS (696 KB)

Март

Публикувано на 27.05.2014 г. EN BG PDF (1703 KB)

Февруари

Публикувано на 25.04.2014 г. EN BG PDF (1695 KB)

Януари

Публикувано на 25.03.2014 г. EN BG PDF (1689 KB)