logo Skip to content

Брутен външен дълг на България, 2014 г.

Януари

Публикувано на 25.03.2014 г. EN BG PDF (1689 KB)
Таблици EN BG XLS (680 KB)