logo Skip to content

Брутен външен дълг на България, 2015 г.

Май

Публикувано на 28.07.2015 г. EN BG PDF (2339 KB)
Таблици EN BG XLS (744 KB)

Април

Публикувано на 26.06.2015 г. EN BG PDF (1858 KB)

Март

Публикувано на 28.05.2015 г. EN BG PDF (1971 KB)

Февруари

Публикувано на 28.04.2015 г. EN BG PDF (1898 KB)

Януари

Публикувано на 27.03.2015 г. EN BG PDF (1774 KB)