logo Skip to content

Брутен външен дълг на България, 2016 г.

Март

Публикувано на 27.05.2016 г. EN BG PDF (2478 KB)
Таблици EN BG XLS (795 KB)

Февруари

Публикувано на 26.04.2016 г. EN BG PDF (2812 KB)

Януари

Публикувано на 25.03.2016 г. EN BG PDF (2070 KB)