logo Skip to content

Брутен външен дълг на България, 2015 г.

Март

Публикувано на 28.05.2015 г. EN BG PDF (1971 KB)
Таблици EN BG XLS (734 KB)

Февруари

Публикувано на 28.04.2015 г. EN BG PDF (1898 KB)

Януари

Публикувано на 27.03.2015 г. EN BG PDF (1774 KB)