logo Skip to content

Брутен външен дълг на България, 2016 г.

Септември

Публикувано на 28.11.2016 г. EN BG PDF (2251 KB)
Таблици EN BG XLS (874 KB)

Август

Публикувано на 28.10.2016 г. EN BG PDF (2005 KB)

Юли

Публикувано на 28.09.2016 г. EN BG PDF (2530 KB)

Юни

Публикувано на 26.08.2016 г. EN BG PDF (2147 KB)

Май

Публикувано на 28.07.2016 г. EN BG PDF (2102 KB)

Април

Публикувано на 28.06.2016 г. EN BG PDF (2179 KB)

Март

Публикувано на 27.05.2016 г. EN BG PDF (2478 KB)

Февруари

Публикувано на 26.04.2016 г. EN BG PDF (2812 KB)

Януари

Публикувано на 25.03.2016 г. EN BG PDF (2070 KB)