logo Skip to content

Брутен външен дълг на България, 2016 г.

Май

Публикувано на 28.07.2016 г. EN BG PDF (2102 KB)
Таблици EN BG XLS (869 KB)

Април

Публикувано на 28.06.2016 г. EN BG PDF (2179 KB)

Март

Публикувано на 27.05.2016 г. EN BG PDF (2478 KB)

Февруари

Публикувано на 26.04.2016 г. EN BG PDF (2812 KB)

Януари

Публикувано на 25.03.2016 г. EN BG PDF (2070 KB)