logo Skip to content

Брутен външен дълг на България, 2015 г.

Април

Публикувано на 26.06.2015 г. EN BG PDF (1858 KB)
Таблици EN BG XLS (742 KB)

Март

Публикувано на 28.05.2015 г. EN BG PDF (1971 KB)

Февруари

Публикувано на 28.04.2015 г. EN BG PDF (1898 KB)

Януари

Публикувано на 27.03.2015 г. EN BG PDF (1774 KB)