logo Skip to content

Брутен външен дълг на България, 2014 г.

Юни

Публикувано на 25.08.2014 г. EN BG PDF (1860 KB)
Таблици EN BG XLS (705 KB)

Май

Публикувано на 23.07.2014 г. EN BG PDF (1674 KB)

Април

Публикувано на 24.06.2014 г. EN BG PDF (1710 KB)

Март

Публикувано на 27.05.2014 г. EN BG PDF (1703 KB)

Февруари

Публикувано на 25.04.2014 г. EN BG PDF (1695 KB)

Януари

Публикувано на 25.03.2014 г. EN BG PDF (1689 KB)