logo Skip to content

Брутен външен дълг на България, 2015 г.

Януари

Публикувано на 27.03.2015 г. EN BG PDF (1774 KB)
Таблици EN BG XLS (793 KB)