logo Skip to content

Брутен външен дълг на България, 2014 г.

Юли

Публикувано на 23.09.2014 г. EN BG PDF (2296 KB)
Таблици EN BG XLS (709 KB)

Юни

Публикувано на 25.08.2014 г. EN BG PDF (1860 KB)

Май

Публикувано на 23.07.2014 г. EN BG PDF (1674 KB)

Април

Публикувано на 24.06.2014 г. EN BG PDF (1710 KB)

Март

Публикувано на 27.05.2014 г. EN BG PDF (1703 KB)

Февруари

Публикувано на 25.04.2014 г. EN BG PDF (1695 KB)

Януари

Публикувано на 25.03.2014 г. EN BG PDF (1689 KB)