logo Skip to content

Лихвена статистика, 2017 г.

Януари

Публикувано на 27.02.2017 г. EN BG PDF (908 KB)

Сериите от данни за лихвената статистика, методологическите бележки към тях и прессъобщението "Лихвена статистика" са достъпни в рубрика Статистика/Парична и лихвена статистика/Лихвена статистика.